فوریتهای پزشکی

دانشکده پرستاری و مامایی ارومیه

حاملگی چند قلویی

حاملگی چند قلویی

 

 

 

 

      Monozygotic (identical twins) %30

      دخترها بیش از پسرها

 

      Dizygotic  (fraternal twins)    %70

      75% از یک جنس

  

 

عوامل موثر در دو قلویی

 

 

      ارث (سابقه حاملگی چند قلویی در اعضای درجه اول)

      سابقه حاملگی چند قلویی در شخص

      نژاد (سیاه پوستان 2 برابر سفید پوستان)

      سن (35-45 سالگی)

      چاقی

      پاریتی بالا (بیش از 6-7 زایمان)

      مواد مخدر

      داروهای محرک تخمک گذاری

      سابقه خانواده پدری تاثیری بر وقوع دوقلویی دی زیگوت ندارد

 

 

 

Monozygot

 

 

 

 

      تقسیم در 3 روز اول:

      2جنین مجزا؛ دی کوریون؛ دی آمنیون ؛ جفتها مجزا یا چسبیده

      Mortality perinatal %9

 

      تقسیم در روز 8-4 :

      2 جنین مجزا؛ مونو کوریون ؛ دی آمنیون؛ اغلب جفت منفرد

      Mortality perinatal %25

 

      تقسیم در روز 13-9 :

      2 جنین مجزا؛ مونو کوریون ؛ مونو آمنیون

      Mortality perinatal  %50-60

      Twin to twin transfusion

 

      تقسیم روز 14 به بعد:

      دو قلوهای بهم چسبیده       conjoined twins

 

 

 

علایم نشان دهنده حاملگی چند قلویی

 

 

      تهوع ؛استفراغ بیش از اندازه

      اندازه رحم بزرگتر از هفته بارداری

      پلی هیدروآمنیوس

      کاهش سریع در اندازه Hb

      P.I.H

      لمس قسمتهای کوچک جنینی در تمام ربع های شکمی

      احساس حرکات جنینی در تمام ربع های شکمی

 

 

تشخیص حاملگی چند قلویی

 

 

      تاریخچه

      اندازه ارتفاع فوندوس

      ضربان قلب جنین ها

      لمس دو جنین

      تشخیص بیوشیمیاییH.C.G; :

      تشخیص بیو فیزیکی: رادیوگرافی ؛ سونوگرافی

 

 

 

عوارض مادری

 

 

      زایمان زودرس

      هیپرتانسیون

      دکولمان جفت

      کم خونی

      پلی هیدروآمنیوس

      عفونت ادراری

      آتونی رحم؛ خونریزی حاد بعد از زایمان ؛شیوع جفت سرراهی ؛ شیوع سزارین

 

 

 

مادران چند قلو تحت خطر 7
P  می باشند:

      Pre-eclampsia

      Primary anemia

      Pressure

      Placenta-previa

      Prematurity

      Post partum hemorrhage

      Psychological concern

 

 

 

 

عوارض جنینی

 

      نارسی

      آنومالیهای مادرزادی

      حوادث بند ناف

      مال پرزنتاسیون

      تاخیر رشد داخل رحمی

      ترانسفوزیون قل به قل

      اختلاف رشد discordancy

      سقط و سندرم جنین مرده

 

 

 

 

اقدامات لازم در طی زایمان

 

 

      اگر هر دو ورتکس باشند ؛زایمان واژینال ؛ فاصله زمانی بین دو تولد15-5 دقیقه ؛ در صورت عدم انقباض بعد از قل اول شروع اکسی توسین

      مانیتورینگ ضربان قلب هر دو جنین

      کلامپ کردن فوری بند ناف بعد از زایمان قل اول برای جلوگیری از کم خونی قل دوم

      بعد از زایمان قل اول خطر دکولمان جفت↑

      آمادگی برای سزارین فوری

      در دسترس بودن سونوگرافی برای اثبات وجود قل دیگر

      چک هماتوکریت بند ناف جهت کشف انتقال خون از یک قل به قل دیگر

      اگر قل اول ورتکس و قل دوم بریچ  باشد قل اول زایمان واژینال؛ قل دوم چرخش خارجی و  در صورت عدم موفقیت سزارین قل دوم

 

 

اقدامات لازم در دوره بعد از زایمان

 

 

      به علت آتونی رحم کنترل خونریزی رحمی

 

      تجویز اکسی توسین

 

      ماساژ رحمی

 

      داشتن  I.V line

      در صورت آنمی تزریق خون

  
نویسنده : حسن عزیزی ; ساعت ۱٠:٥۳ ‎ق.ظ روز چهارشنبه ۱۳۸۸/۳/٦
تگ ها :